• UNIVERSELL UTFORMING
    tilgjengelighet for alle

Universell utforming handler om inkluderende tjenester og løsninger som gjør at alle miljøer – både private og offentlige – skal kunne brukes av alle, uansett fysiske forutsetninger. For oss handler det om å hjelpe deg med visuell kommunikasjon med fokus på tydelighet og økt tilgjengelighet.

VÅRE TJENESTER INNEN UNIVERSELL UTFORMING

Rådgivning

Vi utfører en forstudie av prosjektet der vi gjennomgår forutsetningene og tydeliggjør hvilke regler og krav som gjelder. Etter forstudien får du et klart bilde av behovet ditt og hva som må gjøres.

Design og konstruksjon

Vi designer for optimale tekniske og materialmessige løsninger. Dette gjøres med minst mulig miljøbelastning, samt originalitet og nytenkning – både i konstruksjon og formgiving.

Prosjektledelse

Vi driver prosjektet ditt fremover gjennom alle faser. Vi tar oss av bestillinger, produksjon, leveranser, installasjon, oppfølging og dokumentasjon.

Regler og lovkrav for universell utforming

Tilgjengelighet og universell utforming (universell design) er underlagt en rekke regler og vilkår. Hensikten med reglene for tilgjengelighet er at så mange som mulig skal kunne delta i samfunnet på like vilkår. Det bygde miljøet skal kunne brukes både av personer med full bevegelsesevne og personer som bruker rullestol, rullator, stokk eller lignende. Også personer med nedsatt syn, hørsel eller svekkelse av andre orienteringsevner skal kunne bruke det bygde miljøet. Hvis du planlegger å bygge eller endre noe, kan kommunen din opplyse deg om hva du kan eller må gjøre. Det er byggmesteren som er ansvarlig for at reglene overholdes.

Relaterte tjenester og produkter innen universell utforming

Vi følger syv prinsipper for universell utforming*

1. Likeverdig bruk

Utformingen skal være nyttig og salgbar for personer med varierende evner.

2. Fleksibel bruk

Utformingen skal tillate et bredt spekter av personlige preferanser og evner.

3. Enkel og intuitiv bruk

Utformingen skal være enkel å forstå uavhengig av brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller nåværende konsentrasjonsnivå.

4. Forståelig informasjon

Utformingen skal være enkel å forstå uavhengig av brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller nåværende konsentrasjonsnivå.

5. Toleranse for feil

Utformingen minimerer farer og alvorlige konsekvenser av feil eller utilsiktede handlinger.

6. Lav fysisk anstrengelse

Utformingen kan brukes effektivt og komfortabelt med minimal tretthet.

7. Størrelse og rom for tilgang og bruk

Utformingen har passende størrelse og det er plass nok til at alle kan komme til, nå, håndtere og bruke den.

* utviklet av The Center for Universal Design ved North Carolina State University

Vil du vite mer om hvordan vi arbeider med tilgjengelighet og våre tjenester innen universell utforming? Kontakt oss i dag for å avtale et møte.