• TAKTILE SKILT
    skaper tilgjengelighet for alle

Taktile skilt gjør miljøer mer tilgjengelige for personer med nedsatt syn. Taktile skilt har visuelle budskap som er uthevet fra overflaten og kan kombineres med punktskrift (blindeskrift), noe som gjør at de kan leses av både seende og synshemmede.

Taktile skilt skaper tilgjengelighet for alle

I FocusNeo arbeider vi for å skape tilgjengelige miljøer for alle. Orientering, inkludert veivisning, er sentrale områder som øker lokalenes og stedenes tilgjengelighet og brukervennlighet for personer med nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne. Vi bruker nøye uttenkte metoder og vår erfaring for å kunne levere best mulig tilgjengelighetstilpasning og øke tydeligheten. Utviklingen av taktile skilt med tekst og symboler i relieff er en del av dette arbeidet. For at resultatet skal bli så bra som mulig må vi også sikre helheten, og vi analyserer behovet for blant annet ledelinjer, kontrastmarkering, orienteringstavler m.m.

Det trenger ikke være vanskelig å kjøpe taktile skilt. Våre erfarne prosjektledere og designere hjelper deg med riktig taktil skilting tilpasset din visuelle identitet. Uansett hvordan din visuelle kommunikasjon ser ut, finner vi den riktige følelsen og løsningen for deg.

SPØR OSS

Viktig med kontrast og plassering

Taktile skilt skal kunne leses av personer med nedsatt syn og har derfor symboler, tekst og/eller punktskrift i relieff. For å øke tydeligheten er det viktig med skarpe kontraster mellom bakgrunn, symboler og tekst, og derfor plasseres lyse budskap på mørk bakgrunn og omvendt. Skiltene skal også plasseres slik at de enkelt kan leses av både stående og personer med nedsatt bevegelsesevne.

Dette bør du tenke på ved kjøp av taktile skilt

Vi har lang erfaring med levering av veivisningssystemer, taktile skilt og taktile orienteringstavler. Vi holder oss oppdatert på regelverket rundt taktile skilt i blant annet offentlige miljøer. I kombinasjon med vår ekspertise innen design kan vi tilpasse taktil skilting og veivisning til din visuelle identitet og omkringliggende arkitektur.  Du kan alltid henvende deg til oss angående utforming og råd om taktil skilting.

For å gjøre det enklere for deg å kjøpe taktile skilt, benytter vi oss av en velprøvd arbeidsmetode som sikrer trygg leveranse. Arbeidsmetoden vår kalles Access og er en viktig grunn til at vi blir betrodd å levere skilt og visuell kommunikasjon til mange verdensledende varemerker og til mange av Sveriges største selskaper. Vi har kompetanse til å ta et helhetsgrep om varemerket ditt og være en drivende part i profileringen av selskapet. Kontakt oss hvis du vil vite mer eller få et pristilbud på prosjektet ditt.