• KONTRASTMARKERING
    viser vei og skaper tryggere miljøer

Kontrastmarkering er en viktig del av tilgjengelighetstilpasning av offentlige lokaler og arbeidsplasser. Markeringene, som festes på glasspartier, trapper, dører og lignende, gjør miljøene mer tilgjengelige for svaksynte, blinde eller andre personer med nedsatt orienteringsevne.

Kontrastmarkering skaper tilgjengelighet

I FocusNeo arbeider vi for å skape tilgjengelige miljøer for alle. Orientering og veivisning er sentrale områder som gjør lokalene og stedene mer tilgjengelige og brukervennlige for personer med nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne. Vi bruker nøye uttenkte metoder og vår erfaring for å kunne levere best mulig tilgjengelighetstilpasning og øke tydeligheten. Utviklingen av kontrastmarkering er en del av dette arbeidet. For at resultatet skal bli så bra som mulig må vi også sikre helheten, og vi analyserer behovet for blant annet ledelinjer, taktil merking, orienteringstavler m.m.

SPØR OSS

Stort utvalg av kontrastmarkering

Vi arbeider med kontrastmarkering for både innendørs og utendørs bruk. Vi har et stort utvalg av produkter for alle slags miljøer, og hjelper deg med å finne riktige løsninger basert på dine forutsetninger og behov. Nedenfor er noen eksempler på produkter i sortimentet vårt.

  • Kontrastmarkering gulv
  • Kontrastmarkering trapp
  • Kontrastmarkering glass
  • Kontrastmarkering i metall
  • Etterlysende markering
  • Trappeneser

Hvordan bruker jeg kontrastmarkering?

Kontrastmarkering må oppfylle både tomtekrav og tekniske kvalitetskrav.

Tomtekravet sier at personer med nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne skal kunne komme seg frem til bygninger og på annen måte benytte seg av stedet. Det skal være lett å finne f.eks. parkeringsplasser, av- og påstigningsplasser for kjøretøy og åpne områder som gangveier, trapper, ramper, kunstige ledefelt og manøverknapper. Kontrast mot omgivelsene kan oppnås med avvikende materialer og lysstyrke.

Det stilles tekniske kvalitetskrav til tilgjengelighet for viktige målpunkter i bygninger, som at gangflater, trapper, ramper og manøverknapper skal være lette å oppdage og finne frem til. Noen eksempler på viktige målpunkter i bygninger er inngangsdører, heisdører, resepsjonsskranker, toalettdører, dører i og til rømningsveier og informasjonssteder.

I offentlige lokaler bør det finnes logiske ledelinjer som viser vei mellom utvalgte målpunkter. Ledefelt i gulvet kan utformes med avvikende materialer og kontrast i lysstyrke.

Kjøp kontrastmarkering av FocusNeo

Til tross for mange regler og krav trenger det ikke være vanskelig å kjøpe kontrastmarkering. Våre erfarne prosjektledere og designere hjelper deg med riktige løsninger tilpasset din visuelle identitet. Uansett hvordan din visuelle kommunikasjon ser ut, finner vi den riktige følelsen og løsningen for deg.