Kunde: Tele2

The Challenger Spirit

Kunde: Tele2

Ny identitet raskt på plass når Tele2 og Com Hem slår seg sammen

Tele2 er en av Nordens største telekomoperatører, kjent som den store utfordreren på markedet for telekommunikasjon på 1990-tallet. I 2018 ble Com Hem oppkjøpt, og i 2021 ble de to merkevarene samlet under Tele2. Det nye Tele2 fikk ny logo og en felles visuell identitet. FocusNeo fikk i oppdrag å utarbeide et nytt skiltprogram for kontorene og hele Tele2-nettverket med cirka 40 butikker. Etter en anbudsrunde og omfattende tester med prototyper ble skiltprogrammet implementert under stort tidspress: Samtlige kontorer fikk nye skilt montert samme dag, og butikkenes skilting ble fullført på en uke. FocusNeo leverer i dag kontinuerlig skilting til Tele2s butikknettverk.

Kunde:
Tele2

Hva:
Rebranding

När:
2021

Hvor:
Sverige

Se relaterte case

Branding

Kunde:
Tele2

Hva:
Rebranding

När:
2021

Hvor:
Sverige