Kunde: Stockholmsmässan

Wayfinding for flere millioner besøkende

Kunde: Stockholmsmässan

Wayfinding for flere millioner besøkende

Kunde: Stockholmsmässan

Nordens største messeanlegg knyttes sammen med wayfinding-design i verdensklasse.

Stockholmsmässan er Nordens største messe- og kongressanlegg med 70 000 kvm utstillingsareal og over 70 messer hvert år. Anlegget har også 4 000 parkeringsplasser utendørs og i garasje. Over 1,1 millioner mennesker besøker Stockholmsmässan hvert år. For å gjøre besøksopplevelsen enda bedre hjelper Stockholmsmässans skiltprogram de besøkende med å finne frem til anlegget, finne frem inne i lokalene og få oversikt over det som skjer. FocusNeo har i samarbeid med Stockholm Design Lab levert skilting for wayfinding til hele anlegget – alt fra pyloner med parkeringsanvisninger til henvisningsskilt, symboler og veivising.

Kunde:
Stockholmsmässan

Hva:
Wayfinding

När:
2017

Hvor:
Stockholm, Sverige

Byrå:
Stockholm Design Lab

Se relaterte case

Wayfinding

Kunde:
Stockholmsmässan

Hva:
Wayfinding

När:
2017

Hvor:
Stockholm, Sverige

Byrå:
Stockholm Design Lab