Kunde: Bromma Blocks

Tydeligere wayfinding med ny identitet

Kunde: Bromma Blocks

Wayfinding gir en tydeligere identitet og bedre besøksopplevelser i Bromma Blocks.

Bromma Blocks er en unik shoppingdestinasjon som ligger i de gamle hangarene ved Bromma lufthavn i Stockholm. Bromma Blocks består av rundt 80 butikker og restauranter fordelt på et areal på ca. 25 000 kvm. En ny identitet ble utarbeidet av britiske BWP Group, og FocusNeo fikk oppdraget med å konseptualisere og implementere Bromma Blocks’ program for wayfinding og skilting både ute og inne. Konseptet vi utarbeidet, omfatter alt fra identitetsbærende pyloner rettet mot ankommende og forbipasserende trafikk til henvisning og innvendig orientering. Resultatet er en enhetlig og sterkere merkevareidentitet. Den har ført til at besøkstallene har økt med 11 %, og at flere nye aktører har etablert seg i Bromma Blocks.

Kunde:
Bromma Blocks

Hva:
Wayfinding

När:
2018–

Hvor:
Stockholm, Sverige

Byrå:
BWP

Se relaterte case

Wayfinding

Kunde:
Bromma Blocks

Hva:
Wayfinding

När:
2018–

Hvor:
Stockholm, Sverige

Byrå:
BWP