• WAYFINDING
    skilting som viser vei

Wayfinding handler om kunnskapen om hvilke måter mennesker orienterer seg i et fysisk rom og hvordan man best mulig leder dem fra ett punkt til et annet. Med riktig utformet wayfinding forsterkes opplevelsen og skaper en stor merverdi for både besøkende, butikker og andre leietakere.

Wayfinding skaper tilgjengelighet og enhetlighet

Det er lite som er så irriterende som ikke å finne veien på en flyplass, et kjøpesenter eller i en stor bygning. Wayfindingsskilt hjelper besøkende å orientere seg og ta seg frem til riktig sted, noe som også øker sannsynligheten for gjentatte besøk og økte inntekter. Wayfinding som er korrekt utformet bidrar også til å gjøre varemerket ditt enhetlig.

SPØR OSS

Wayfinding er viktig i komplekse miljøer

Riktig utformede wayfindingsskilt er spesielt viktige i komplekse miljøer som f.eks. sykehus, flyplasser, jernbanestasjoner, kjøpesenter, skoler og universitetsområder. Når miljøene blir større og mer kompliserte, må mennesker kunne navigere etter visuelle elementer som orienteringstavler, veivisning og symboler for å finne frem. Tydelig orientering skaper også tilgjengelighet for syns- og bevegelseshemmede og øker sikkerheten i nødsituasjoner.

Slik arbeider vi med design av wayfinding

Vi lager wayfindings- og henvisningsskilt som på elegant vis forener engasjerende visuell design og relevant informasjon.  Målet vårt er å lede besøkende gjennom det fysiske rommet i virksomheten din på et effektivt vis, samtidig som de opplever den som varemerke.

Vi arbeider med ulike systemløsninger for veifinning som tilpasses til virksomheten din. Det er viktig for oss at varemerket ditt gjenspeiles i skilter, symboler og farger og tilpasses til omgivelsenes innredning og arkitektur for å skape en helhet. I FocusNeo har vi lang erfaring i å utvikle skiltprogram og skilt for veifinning. Ikke nøl med å kontakte oss angående veifinning i Stockholm eller andre steder. Vi finnes i hele Norden.

Showcase: Stockholmsmässan

Stockholmsmässan er Nordens største messe- og kongressanlegg med utstillingsplass på 70 000 kvm og over 70 årlige messer. Anlegget har dessuten 4000 parkeringsplasser innen- og utendørs. Over 1,1 millioner besøker Stockholmsmässan hvert år.

Stockholmsmässans utviklede skiltprogram løfter besøksopplevelsen ved å hjelpe besøkende med å finne frem til anlegget, finne veien inne i lokalene og skaffe seg god oversikt over hva som foregår. FocusNeo har i samarbeid med Stockholm Design Lab levert veifinningsskilt til hele anlegget, alt fra pyloner med parkeringsanvisninger til henvisningsskilt, symboler og veivisning.