• VISJON OG KJERNEVERDIER
    Våre forutsetninger for fremgang på lang sikt.

VISJON

Å skape mer synlige og tydeligere varemerker.

Vi står for innovasjon. Med nye materialer, nye plasseringer og ny teknologi som ser sterkere ut, lengre og klarere.

MISJON

Vi streber etter å være markedets mest attraktive, innovative og lønnsomme leverandør av visuelle og kundetilpassede kommunikasjonsløsninger. Med innovasjon, kunnskap og engasjement leder vi våre kunder gjennom hele prosessen til optimal synlighet, og skaper høy merverdi.

Vårt foretak og vårt verdisett bygger på våre tre kjerneverdier:

KUNNSKAP

Vår ekspertise, våre tjenester og våre produkter skaper merverdi, gir den beste totaløkonomien og skaper nye forretningsmuligheter for kunden. Vi er tydelige i vår kommunikasjon, og leder kundene våre gjennom hele prosessen til riktig løsning.

KVALITET

Vi arbeider strukturert etter tydelige rutiner og prosesser, samt med verdensledende teknikk av høyeste kvalitet. Vi følger kontinuerlig opp alle deler av vår virksomhet, vurderer og utvikler for en bedre fremtidig virksomhet.

ENGASJEMENT

Vi forstår kundens egen virksomhet, og er en lydhør og effektiv problemløser. Vi tar ansvar for det vi gjør og for en konstruktiv dialog som utvikler relasjonen til våre kunder, leverandører og medarbeidere.

Vi lever for visuell kommunikasjon, og vet hva som kreves for å synes. Vi vet blant annet at fremgang bygger på en forståelse av deres varemerke, moderne design, stedets unike forutsetninger og innovativ teknologi. Våre tjenester er utviklet ved hjelp av mange års erfaring, og våre produkter er produserte av materialer av høyeste mulige kvalitet som oppfyller våre høye kravspesifikasjoner. Våre produkter får verdensledende varemerker til å synes på beste mulige måte. Et tungt ansvar og en selvtillit vi har bygd vår virksomhet på siden 1965.

SE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG