• VÅR ARBEIDSMETODE SIKRER
    EN TRYGG LEVERANSE

FOCUS ROADMAP – 10 TRINN TIL ET VELLYKKET PROSJEKT

ANALYSE

Alle prosjekt er unike og baseres på deres varemerke. Vår arbeidsprosess starter derfor med en analyse av varemerket og prosjektets forutsetninger, hvor vi blant annet går gjennom hvilke behov dere har, budsjett, logo og de felles målene vi vil oppnå.

SURVEY

Vi går ofte ut fra kundereisen som en viktig del av hvordan deres kunder og besøkende finner frem til dere og opplever dere. Via en befaring på stedet, eller survey som vi kaller det, ser vi på adkomstveier, arkitektur, omgivende skilting, bygningens forutsetninger, mulige festemetoder og mye mer. Vi tar til og med hensyn til skiltenes lesbarhetsavstand og fargevalg.

BUDSJETT

Basert på analyse, forundersøkelse og befaring utarbeider vi en kalkyle og et tilbud som inneholder både materiale og arbeid. Vi er nøye med at tilbudet skal inkludere alt, slik at vi holder oss innenfor det oppgitte budsjettet.

DESIGN / KONSTRUKSJON

Vi har egne designere og konstruktører som gjør at vi kan nå lenger og skape unike løsninger kun for dere. Basert på deres forutsetninger og behov velger vi riktig løsning for deres logotype og for plassen. Vi hjelper dere med skisser, fotomontasje, 3D-visualiseringer, konstruksjonstegninger, tilstandshåndtering og mye mer.

PRODUKSJON

I produksjonsfasen jobber vi med leverandører som lever opp til våre høye krav og kan takle store og komplekse leveranser. Vi produserer produkter av høyeste kvalitet med optimale materialvalg og de beste komponentene for å garantere lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.

LOGISTIKK

Komplekse prosjekter krever enkle transportløsninger. Vi har en kvalitetssikret logistikkjede fra leverandør til monteringssted. Dersom lagerrom kreves har vi både egne lager og disponerer lagerrom hos leverandører i Norden og globalt.

MONTERING

Vi jobber med egne monteringsteam i Norden, og har et nært samarbeid med kvalifiserte partnere som kan våre produkter og garanterer at monteringen blir gjort riktig. Vi er til og med del av et globalt nettverk som kan montere skiltprogram over hele verden.

DOKUMENTASJON

Når arbeidet er over utarbeider vi en dokumentasjon og lagrer reservedeler. Du får tilgang til bilder, monteringsprotokoll og annet som tilhører prosjektet i vårt webbaserte prosjekthåndteringssystem, SignE.

MILJØANSVAR

FocusNeo er miljøsertifiserte og har fokus på miljøspørsmål. Alt fra at fabrikkene jobber med miljøklassifisert lakk til samordnet transport. Vi sørger for at vi resirkulerer alt materiale fra gamle demonterte skilter og restmaterialer.

SERVICE / STØTTE

Deres varemerke er i trygge hender. Dersom noe skulle hende, er vår support og våre serviceteknikere alltid i nærheten. Med en tilhørende serviceavtale ved dere at varemerket alltid vil lyse og være i perfekt stand – år etter år.

Focus hjelper deg gjennom hele prosessen til riktig skilt. Det gir deg en trygg leveranse og et problemfritt eierskap.

Det har vi gjort i mer enn 50 år.