• TAKTILE LEDELINJER
    beskytter og viser vei

Taktile ledelinjer utgjør en svært viktig del av tilgjengelighetstilpasningen og sikkerheten i offentlige lokaler og på arbeidsplasser. Ledelinjene skal gjøre det lett å orientere seg og finne riktig vei selv om man har nedsatt syn eller er funksjonshemmet på annen måte.

Taktile ledelinjer skaper tilgjengelighet og sikkerhet

På FocusNeo arbeider vi for å skape tilgjengelige miljøer for alle. Orientering og veivisning er sentrale områder som øker lokalenes og stedenes tilgjengelighet, sikkerhet og brukervennlighet for personer med nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne. Vi bruker nøye uttenkte metoder og vår erfaring for å kunne levere best mulig tilgjengelighetstilpasning og øke tydeligheten. Utviklingen av taktile ledelinjer er en del av dette arbeidet. For at resultatet skal bli så bra som mulig må vi også sikre helheten, og vi analyserer behovet for blant annet kontrastmarkering, henvisningsskilt, orienteringstavler m.m.

SPØR OSS

Hva sier lovgivningen?

Offentlige steder og områder med andre anlegg enn bygninger skal utformes slik at de er brukervennlige for personer med nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne. I åpne områder skal det finnes spesielle ledelinjer. Hindringer i form av manglende kontrast- og advarselsmarkering skal også utbedres på eksisterende offentlige steder.

Kontraster og markeringer i bygninger: «Det skal være lett for personer med nedsatt orienteringsevne å oppdage og finne frem til viktige målpunkter, som gangflater, trapper, ramper og manøverknapper. I offentlige lokaler (åpne områder) som resepsjoner og foajéer bør det finnes sammenhengende taktile og visuelle ledelinjer.»

Taktile ledelinjer både innen- og utendørs

Vi arbeider med taktile ledelinjer for både innendørs og utendørs bruk. Vi har et stort utvalg av produkter for alle slags miljøer, og hjelper deg med å finne riktige løsninger basert på dine forutsetninger og behov.

Noen grunnleggende begreper det kan være fint å kjenne til:

  • En ledelinje viser veien til viktige målpunkter i bygningen.
  • Taktil ledelinje betyr at ledelinjen kan føles ved hjelp av en blindestokk.
  • Visuelle ledelinjer er linjer med tilstrekkelig kontrast i lysstyrke mot resten av gulvet, slik at mennesker med nedsatt syn eller kognitiv funksjon lettere skal kunne orientere seg i lokalet.
  • Et valgfelt legges når en ledelinje deles opp i to alternative linjer, eller der to ledelinjer krysser hverandre. Det skal være slett og bør ha samme farge/lysstyrke som ledelinjen, slik at det står i kontrast til resten av gulvet.
  • Et stoppfelt legges foran en hindring eller et fareområde, f.eks. der ledelinjen kommer frem til en nedadgående trapp eller helning i gulvet. Stoppfeltet består av hevede knotter med lysstyrke som står i kontrast til det øvrige gulvbelegget.
  • Et oppmerksomhetsfelt legges foran f.eks. en heis, en dør eller foran en oppadgående trapp. Her brukes samme markører som for valgfelter.

Vil du vite mer om hvordan vi arbeider med taktile ledelinjer? Avtal et møte med oss i dag.