• SKILT
    varemerkebærere og deres ansikt utad

Når bedriften deres bestemmer seg for å etablere et nytt varemerke, starte en ny virksomhet eller kvitte seg med det gamle varemerket for å omprofilere seg, er det mange faktorer og hinder man må ta hensyn til. En viktig faktor som vanligvis ikke er det første man tenker på, er skilt. Uansett om du er detaljhandler, gårdeier, bedriftseier eller en organisasjon, er skilt svært viktige siden de er din bedrifts ansikt utad. Dersom dere driver et firma eller en organisasjon med global virksomhet, er et konsekvent skiltprogram spesielt viktig for å skape gjenkjennelse og en enhetlig profil.

LANG ERFARING MED STERKE VAREMERKER

Helt siden 1970-tallet har FocusNeo hatt æren av å få jobbe med sterke varemerker innen detaljhandel, bank- og finanssektoren, industri og hotell- og restaurantnæringen. Felles for alle disse varemerkene er at de legger stor vekt på sine skiltprogrammer, og inkluderer dem som en betydelig del av varemerkets helhet og image.

Når vi påFocusNeo blir engasjert i et tidlig stadium av en omprofileringsprosess, kan vi med vår lange erfaring bidra med vår kunnskap og utgjøre en stor forskjell i et omfattende prosjekt.

  • Som helhetsleverandør blir vi en betrodd partner som allerede fra starten av forstår det nye varemerket og dets implikasjoner. Slik kan vi på en raskere måte finne riktig uttrykk til hvert eneste sted.
  • Vi bidrar til en konsekvent varemerkeidentitet både lokalt og globalt. Vi kan vurdere om det nye varemerket vil vises på riktig vis på alle typer skilt. Dersom det er rom for forbedringer, har vi mulighet til å komme med anbefalinger tidlig i prosessen.
  • Vi tilbyr ekspertise innen logistikk for store internasjonale prosjekter med vårt globale nettverk av installatører og produksjonsanlegg. Vi tilbyr kostnadsbesparing til våre kunder ved hjelp av effektiv prosjektledelse, opparbeidede logistikknettverk og miljøvennlig avfallshåndtering uten å redusere kvaliteten til deres varemerke.
  • Vår tekniske kompetanse bidrar til både små og store justeringer i design, gjennomføring og materiale. Resultatet blir et mer kostnadseffektivt og holdbart produkt som holder varemerket synlig i lengre tid.

Les mer

ENGASJEMENT SOM GIR MER

At vi stadig for bidra til gjennomføringen av store omprofileringsprosjekter som f.eks. McDonald’s, AkzoNobel, Dressmann og SEB skyldes våre langvarige relasjoner, vår kompetanse og erfaringene vi fikk ved å jobbe med noen av verdens største varemerker. Det finnes en rekke faktorer som bidrar til et vellykket prosjekt, men vi er overbeviste om at den største fremgangsfaktoren er vårt engasjement for varemerker. Vi setter like stor pris på våre kunders varemerker som de selv gjør, og vi er stolte over å kunne sørge for at deres varemerkeidentitet kommer til liv.

Mindre

SPØR OSS

3 + 2 = ?

VIL DU VITE MER OM HVORDAN VI PÅ FOCUS JOBBER MED SYNLIGHET OG KONSTRUKSJON, ELLER FÅ ET TILBUD PÅ PROSJEKTET DITT?