• EFFEKTIV PROSJEKTLEDELSE
    nøkkelen til fremgang

FocusNeo kan varemerkeprofilering

Som fullserviceleverandør sørger vi for å håndtere alle deler av prosjektet med ekspertise for å skape verdi i alle faser. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen fra idé til virkelighet, og gir deg riktig skilt på rett plass. Uansett om det handler om et uavhengig skiltprosjekt eller installasjon av et komplekst globalt skiltprogram, er kontinuerlig kommunikasjon og nøyaktighet av største betydning.

Les mer

Tid er ofte en begrensende faktor i alle prosjekter, uavhengig av størrelsen, og kunnskap og erfaring kan være avgjørende for et vellykket prosjekt. Våre prosjektledere er velutdannede med mangeårig erfaring med å lede både omprofileringer av bedrifter og store omfattende skiltprosjekter i varierende bransjer. For å sikre en trygg leveranse tildeles du en prosjektleder eller prosjektgruppe som håndterer daglige spørsmål og kommunikasjon med deg under hele prosessen. Prosjektlederen driver prosjektet ditt fremover og tar hånd om befaringer, designforslag, tilstandshåndtering, bestillinger, produksjon, leveranser, montasje og oppfølging. Når prosjektet er ferdig, sørger prosjektlederen for at all dokumentasjon rundt prosjektet er tilgjengelig.

Innarbeidet arbeidsmetode og systemstøtte gir kvalitet.

Vi følger Access, som er vår egen komplette arbeidsprosess for å sikre at alt du trenger i et vellykket skiltprosjekt er inkludert. Denne prosessen omfatter alle trinn på veien, fra innledende analyse til montasje og dokumentasjon. Du kan også følge prosjektet via vårt webbaserte prosjekthåndteringssystem, Access. Systemet er en stor støtte i prosjektlederens arbeid, og underletter kommunikasjonen mellom alle som er innblandet i prosjektet. Arbeidet vårt er naturligvis kvalitetssertifisert i samsvar med ISO 9001:2008.

Mindre

FocusNeo hjelper deg gjennom hele prosessen til riktig skilt. Det gir deg en trygg leveranse og et problemfritt eierskap. Det har vi gjort i mer enn 50 år.