• HIGHLIGHTER
    by Lina Selander

Prosjekt: Highlighter

Røros videregående skole, Røros, Norge

Artist: Lina Selander

Teknologi: LPFLEX

Foto: Susann Jamtøy

Highlighter beskriver en strek tegnet med markørpenn, som brukes til å markere viktig informasjon i tekster. Dette skriveverktøyet setter fokus på forbindelsen mellom hånden som tegner og hjernens kognitive prosesser. Materialet er lys – og lys i videste forstand – som metafor for kunnskap og sannhet.