Kunde: SKANSKA

Wayfinding der hvert sekund teller

Kunde: SKANSKA

Tydelighet er avgjørende ved Nordens
største akuttmottak

Oslo legevakt er Nord-Europas største og mest moderne akuttmottak, som tar imot rundt 500 pasienter daglig. Legevakten har rundt 600 ansatte.

Et komplekst bygg med ulike strømninger
I november 2023 åpnet Oslos nye akuttmottak Oslo Legevakt på Aker sykehusområde i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Bygget ble oppført under koronapandemien og har derfor lagt til en egen pandemiinngang og inngang til infeksjonsavdelingen samt egne soner for mottak av barn, psykiatrisk akuttmottak og en rusavdeling. Utformingen av bygget stiller derfor høye krav til godt utformet og oversiktlig wayfinding. FocusNeo vant oppdraget med å utvikle, designe, produsere og montere både utvendig og innvendig skilting for den nye Oslo legevakt. Oppdraget omfatter for eksempel fasadeskilting, innvendig veifinning, foliedekor, taktil merking, etterlysende ledesystemer og rømningsplaner.

Et godt samarbeid er nøkkelen til suksess
Som i alle store byggeprosjekter er den største utfordringen å få alle involverte parter til å jobbe effektivt sammen. Nøye planlegging og koordinering kreves for at prosjektet skal gå problemfritt og kostnadseffektivt.

Prosjektledelse med full kontroll
Våre oppdragsgivere Oslobygg KF og Skanska styrte prosjektet meget godt, med jevnlige møter og oppfølging med brukere for fremdrift. Vi er glade for den store tilliten vi fikk fra kunden. Programvaren vi bruker gir oss god styring og kontroll over leveransen, samtidig som vi enkelt kan gjennomføre endringer eller tillegg etter nye forhold. Prosjektet er levert etter fremdriftsplaner og fortsetter med suppleringer utover i 2024.

PROSJEKT:
OSLO LEGEVAKT

Kunde:
SKANSKA

ARKITEKT:
NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

Hva:
Wayfinding

När:
2023

Hvor:
NORGE

Se relaterte case

Wayfinding

PROSJEKT:
OSLO LEGEVAKT

Kunde:
SKANSKA

ARKITEKT:
NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

Hva:
Wayfinding

När:
2023

Hvor:
NORGE