• OMPROFILERING
    gir bedriften en ny start

FocusNeo kan omprofilering

FocusNeo har lang og bred erfaring med omprofilering av bedrifter i ulik størrelse og i ulike bransjer. Våre prosjektledere har mangeårig erfaring med å lede omfattende omprofileringsprosjekter for både lokale bedrifter og globale konsern. Hos oss finner du kompetansen, erfaringen og systemstøtten for å gi din bedrift den nye starten dere er ute etter.

Les mer

Et prosjekt som inkluderer omprofilering av en bedrift er alltid tidskritisk. Om FocusNeo involveres tidlig i omprofileringsprosessen betyr det at vi på effektivt vis kan oppfylle behov og krav til tidsrammer – dette gir deg som kunde store kostnadsbesparelser. Vi arbeider i nært samarbeid med deg som kunde og ditt designbyrå, og sørger for at vi oppnår den ønskede profilen innen den angitte tidsperioden med høyeste mulige kostnadseffektivitet.

Effektiv prosjekthåndtering

Med vår arbeidsmetode FocusRoadmap sikrer vi at alle deler du trenger for et vellykket skilt- og omprofileringsprosjekt er inkludert. Denne arbeidsmetoden omfatter hvert steg på veien, fra den innledende analysen til installasjon og dokumentasjon. Du kan følge alle deler av prosjektet via vårt nettbaserte prosjekthåndteringssystem, Signe.

FocusNeo er din samarbeidspartner for et tids- og kostnadseffektivt omprofileringsprosjekt. Målet vårt er å gi deg en trygg leveranse som overskrider dine forventninger og styrker ditt varemerke både internt og eksternt. Vi leverer optimale skilt- og kommunikasjonsløsninger for hvert spesifikke sted, og hjelper deg blant annet med:

Prosjektledelse

Stedsvurderinger

Skiltdesign og konstruksjon

Produksjon

Montasje

FocusNeo får bedrifter til å synes. Ta kontakt  dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med omprofilering eller be om et tilbud i dag.

Mindre