Kunde: NCC Property Development

WAYFINDING MED BÆREKRAFTIGE MATERIALER

Kunde: NCC Property Development

EN UNIK OG BÆREKRAFTIG IDENTITET MED LEKENDE INNSLAG GIR KONTORMILJØET EN VELKOMMEN RAMME

K12 Herrjärva er en nybygd kontoreiendom i Solna som er bygget av NCC og også huser deres nye hovedkontor. Eiendommen er miljøsertifisert med BREEAM Excellent, noe som stiller krav til bærekraft i alle ledd – også i byggematerialer som for eksempel skilting.

FocusNeo fikk i oppdrag å analysere og forbedre et utviklet skiltprogram i samarbeid med BAU, samt produsere og installere all eiendomsskilting til området. Kravet var kostnadseffektive løsninger som er enkle å vedlikeholde og oppdatere, samt bidra til at bygningen oppnår BREEAM-sertifisering. Vi skapte identiteter for de ulike bygningene og forbedret det utviklede skiltprogrammet til et ferdig designkonsept som klargjør identiteter, forenkler navigasjonen og forsterker besøksopplevelsen. En løsning med sanntidsoppdatering for orientering og leietakere ble innført.

FocusNeo fikk i oppdrag å sammen med designbyrået utarbeide en wayfindingplan og et skiltprogram som ikke bare løfter den visuelle identiteten, men også er produsert med bærekraftige materialvalg. Flertallet av skiltene er laget i tre og dekorfolier med PVC-frie materialer.

Wayfinding-løsningene har bidratt til et visuelt inntrykk av eiendommen som forsterker bildet av eiendommens bærekraftambisjon. Produktspesifikasjonene bidro til at eiendommen kunne miljøsertifiseres i henhold til BREEAM Excellent.

Kunde:
NCC Property Development

Hva:
Wayfinding

När:
2020

Hvor:
Stockholm, Sweden

Visa relaterade case

Wayfinding

Kunde:
NCC Property Development

Hva:
Wayfinding

När:
2020

Hvor:
Stockholm, Sweden