FOCUS OLIKA SKYLTAR

Generellt kan sägas att till mindre fasadskyltar och texter på gatunivå ska LPFLEX helst använda. Takskyltar och stora fasadskyltar som sitter högt och ska ses på långt håll kan med fördel istället tillverkas som klassisk profilbokstav med LED/lysdioder.

Neon används nästan inte alls längre eftersom det är mer kostsamt för både miljö och i längden också plånbok än LED/Lysdioder. Concentra LED/LPFLEX är lysdiodslösningar som efterliknar neon.

Framåtlysande skyltar – Contrasta LPFLEX

Skyltar som lyser genom sidan – Contura LPFLEX

Skyltar som lyser bakåt – Corona LPFLEX

Framåtlysande skyltar – Contrasta LED

Skyltar som lyser genom sidan – Contura LED

Skyltar som lyser bakåt – Corona LED

Moderna skyltar som efterliknar neon – Concentra LPFLEX och LED

Den klassiska neonskylten – Concentra Neon