FOCUSNEO – NYTT NAMN, NYE LØSNINGER

FocusNeo er vårt nye navn. Ordet «neo» fra greske «neos» betyr «nytt» og viser at vi er nytenkende og innovative i det daglige arbeidet. Vår satsing på å være sterke overfor kundenes behov i dag og i morgen viser vi ved å tilby nye materialer, nye steder, ny teknologi og fremfor alt nye tjenester. I dag tar vi neste skritt og skaper nye, mer effektive prosesser og et bredere tjenestetilbud for kundene våre.

Vi er markedsledende innen visuell kommunikasjon og skilting, og det er vi svært stolte over. Men vi stopper ikke der. Vi ønsker å fortelle om vår konstante utvikling og fornyelse gjennom et nytt designspråk. Vi har utviklet en ny grafisk profil med et nytt navn, ny logo, nytt symbol og tagline.

Logoens design er tidløst, og symbolets åtte deler visualiserer våre fokusområder. Det har form av en stjerne – en ledestjerne – et symbol som også er vårt løfte til kundene om å gi dem vår fulle oppmerksomhet.

The Sign of Excellence – vår tagline – forteller om vår fortsatte posisjon som markedsleder. For å styrke denne posisjonen lanserer vi nå «Access», der vi tilbyr kundene våre et tydeligere underlag, raskere beslutningsveier og sikrere leveranser. Innovasjon på alle plan.

The Sign of Excellence.