• EIENDOMSPROFILERING
    skaper tiltrekningskraft for deg og dine leietakere

En tydelig profil øker din konkurransedyktighet

Konkurransen om leietakerne blir tøffere, og for gårdeierne er det viktig å kunne tilby et strategisk eiendomskonsept som oppfyller kundens ønsker og forventninger. Et lite attraktivt miljø fører til økt antall ledige lokaler og høyere omsetning blant leietakere. I et svært konkurranseutsatt eiendomsmarked det viktig at din eiendom skiller seg ut i forhold til konkurrentene. Å kunne tilby en tydelig eiendomsprofil med både et attraktivt indre og ytre miljø kan gi deg som gårdeier betydningsfulle konkurransefortrinn i forhold til andre boliger.

Vi får forretningsbygg tilå synes

Hos FocusNeo har vi lang erfaring med å hjelpe gårdeiere med å skape attraktive og synlige kommunikasjonsløsninger for å forsterke den visuelle identiteten til eiendommen og hos leietakerne. Sammen styrker vi eiendommens posisjon og skaper en unik identitet med løsninger som får leietakerne deres til å synes og trives.

Les mer

Basert på deres behov og ønsker kan vi utarbeide et komplett skiltprogram for eiendommen. Et skiltprogram kan for eksempel inneholde retningslinjer for eiendommens fasadeskilting, inkludert fargevalg, plassering, størrelse med mer. I tillegg styrer det ofte hvordan eiendommen skal tydeliggjøres med henvisningskilt, såkalt wayfinding, og hvilke muligheter leietakerne har for eksponering og synlighet i og på eiendommen.

I tillegg til fasadeskilt til eiendommen, hjelper vi også til med profilering av leietakerne. Vi tegner og designer fasadeskilt, eksponering på f.eks. Pyloner foran inngangen og innvendig profilering med resepsjonsskilt, innredningsvinyler og dekor, folieringer på vindu og dører osv.

Mindre