• ARKITEKTUR, DESIGN OG SKILT
    tre områder i harmoni som får varemerket til å synes

Riktig skilt på riktig plass

Vi har hjulpet våre kunder og oppdragsgivere med å finne de riktige kommunikasjonsløsningene i mer enn 50 år. Vi jobber hele tiden for at våre løsninger skal ha beste mulige kommunikative evne med høy oppmerksomhetsverdi og tydelighet med optimal plassering og egnethet for formålet. Løsningen skal være tilpasset omgivende arkitektur samt bybildet, og ha beste mulige tekniske og materialrelaterte forutsetninger.

Les mer

FocusNeo har, med sine ansatte designere og konstruktører,den erfaringen som trengs for å finne det perfekte uttrykket. Alt arbeid skjer i samråd med kunden eller designbyrået som har fått tildelt oppdraget av bedriften. For å beskrive hvordan våre løsninger vil se ut, utarbeider vi tegninger, bildemontasjer og gjengitte bilder som simulerer f.eks. lys og tredimensjonal dybde. Ofte lager vi flere forslag med ulike løsninger som beslutnings- og tilbudsgrunnlag.

Vi gir varemerket enda en dimensjon

Lysskilt gir logoen en tredimensjonal form med dybde. I motsetning til den tryktelogoen på et visittkort, i en brosjyre eller på nettstedet, har lysskiltet andre muligheter – men også utfordringer. For å gi skiltene samme uttrykk og gjenkjennelse som den “flate” logoen, hender det at man må foreta justeringer av logoen. Det kan for eksempel være proporsjoner og avstand som må justeres. Dessuten skal skiltet vises i ulike miljøer, mot ulike bakgrunner og i både lys og mørke. Med riktig utforming, størrelse og belysningsteknikk maksimerer vi både synlighet og effekt. Vi kaller arbeidsmetoden vår for FocusRoadmap. Den vil hjelpe dere med å forstå prosessen, og er en garanti for at alt er tatt hånd om. Riktig visuell kommunikasjon gir bedre forretninger.

Mindre