• ANSVAR
  Slik håndterer vi den sosiale og miljørelaterte innvirkningen av vår virksomhet.

Som firma har vi ansvar for å drive en virksomhet som er holdbar fra et langsiktig perspektiv, som minimerer vår innvirkning på miljøet, forbedrer livskvaliteten for våre ansatte og våre interessenter, samt bidrar til en bedre fremtid.

MILJØ

En viktig del av vårt engasjement er å bedrive et aktivt miljøarbeid der vi har fokus på å redusere vår innvirkning på miljøet. Vi streber etter å oppfylle våre medarbeideres, kunders, leverandørers og samfunnets forventninger på en aktiv måte når det gjelder miljøspørsmål.

 • Siden 2005 har vi vært sertifisert av Svensk Miljöbas.
 • Vi resirkulerer 100 % av gamle skilt og restavfall.
 • Vi har lang erfaring og kunnskap om håndtering av miljøfarlig avfall.
 • Vi samordner transporten vår i Norden og Europa.

SOSIALT

Sosialt og etisk ansvar skal gjennomsyre hele vår virksomhet. Vi arbeider aktivt for å sikre et trygt, rettferdig og inspirerende arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold både for våre medarbeidere og langs vår leverandørkjede.

 • Vi er kvalitetssertifiserte i samsvar med SS EN ISO 9001:2015.
 • Vi har kollektivavtale.
 • Vi har sertifikat for arbeid i høyden.
 • Vi har monteringssertifikat utstedt av Elsäkerhetsverket.
 • Vi arbeider med bærende stål- og aluminiumskonstruksjoner i samsvar med EN1090-1

Kvalitetspolicy FocusNeo ABØKONOMI

Vi bygger vår virksomhet på et holdbart samholdsperspektiv som er økonomisk fordelaktig på lang sikt. For å sikre at vi driver vår virksomhet i samsvar med våre kjerneverdier “kvalitet, kunnskap og engasjement” har vi utviklet atferdskoder med retningslinjer for blant annet helse og sikkerhet, forretningsetikk, kundebehandling og arbeidsmiljø.Vi er også stolte medlemmer av Ljusreklamförbundet og European Sign Federation, som arbeider aktivt for å skape felles standarder for lysskilt når det gjelder kvalitet og ulike begrep innen lysreklamebransjen. De driver utviklingen av miljøspørsmål og har et omfattende samarbeid med SEMKO som tilbyr ISO-sertifisering og CE-merking. Ved å samarbeide med et firma knyttet til Ljusreklamförbundet vet du som kunde at foretaket oppfyller kravene til miljø- og sikkerhetsansvar.