Hvert prosjekt er unikt.Uansett om det handler om et skilt til den eksklusive restauranten eller om det dreier seg om en global implementering av et skiltprogram, må hvert trinn i prosessen utføres med perfeksjon for å lykkes.

Suksessoppskriften vår kalles Access og er vår nøye utarbeidete prosess som sikrer at forventningene dine innfris.

Hver gang.

RÅDGIVNING

Konkurransen på alle markeder øker hele tiden. Det spiller ingen rolle om det handler om produkter eller tjenester. Behovet for å synes intensiveres.

Utviklingen innen skilt og visuell kommunikasjon går stadig raskere. Teknikken utvikles i rekordfart og nye måter å løfte frem varemerker og budskap dukker opp hele tiden.

Derfor er rådgivning en av våre viktigste tjenester. Med utgangspunkt i en felles varemerkeanalyse legger vi opp ambisjonen for foretaket deres. Til vår disposisjon har vi stadig oppdatert omgivelsesanalyse, der konkurrenter og teknisk utvikling inngår. Vi kan sammen identifisere utfordringene som venter og sørge for at oppdraget svarer til behovene dere har.

DESIGN

Ut fra deres allerede etablerte varemerkehåndbok eller med nye ideer lager vi forslag til design og form. Vi kan også felles lage det konseptet som over tiden kan fastslåå hvordan designen skal se ut, om skiltingen eller den visuelle kommunikasjonen skal gjelde for flere produksjoner og plasseringer.

Derfor foreslår vi også konkret hvordan designen teknisk skal konstrueres for å fungere optimalt i det miljøet som gjelder, samt alle aspekter rundt funksjon og sikkerhet er sikret.

FORRETNINGSPROSJEKT

Med en godt laget prosjektplan sikrer at vi gjennomføringen går i henhold til planen. Tilbud, leasing eller rammeavtale leveres i henhold til avtale. Vi har en høy fleksibilitet og kan tilpasse prosesser etter deres situasjonen om behovet oppstår. Det kan handle om såvel kortere tidsplaner som utvidet omfang av prosjektet.

Forretningsforslagene og løsningene vi presenterer har et prioritert formål med en høy avkastning på investeringen. God planlegging og logistikk i prosjektet er en nøkkel for dette.

Vi har også et etablert program for effektivt vedlikehold som delvis tar for seg den langsiktige funksjonen til skilting og kommunikasjon, men også sikkerheten over tid.

GJENNOMFØRING

En effektivt fungerende prosjektledelse gir oss en felles oversikt under hele prosjektet, og vi kan holde tett kontakt når de avgjørende beslutningene tas.

Produksjon, installasjon og logistikken som kreves for en effektiv gjennomføring skjøttes fra vår side i en transparent prosess for at dere som kunde alltid skal ha tilgang til informasjonen dere ønsker.

I informasjonssystemet vårt får dere hele tiden løpende informasjon om hvor vi befinner oss i prosessen, og når montering, test og endelig levering kan skje. Proskjektledelsen vår er også en ressurs om endringer skulle skje, eller om man må foreta flere bestillinger.

SUPPORT

FocusNeo er i dag kjent for en godt fungerende kundestøtte. Det er en del av prosessen som vi prioriterer, delvis for å sørge for at skiltingen og den visuelle kommunikasjonen vi leverer fungerer perfekt over tid, men også for å sikre at skiltingen holder budsjettet år etter år.

I vår digitale service får dere tilgang til våre skytjenester der vi har lastet opp all informasjon dere som kunde kan trenge under utvikling og installasjon, men også kommende år der funksjon og sikkerhet løpende skal vedlikeholdes.

For at dere skal vite hva som tilbys og kunne velge omfang av støtte, legger vi alltid frem konkrete service- og vedlikeholdsavtaler der alle deler i støtten spesifiseres.

Nettportalen vår Access fungerer både som et prosjekthåndteringssystem og et register over alle installasjonene dine. Det gir deg en sikker tilgang i sanntid til prosjektene dine og en tydelig, detaljert oversikt over bestanden din. Systemet er tilgjengelig døgnet rundt, året rundt og sparer deg både tid og kostnader. Transparensen gir deg full innsikt og kontroll over prosjektene.